Ứng dụng Prisma

Với công nghệ sàng lọc trước khi tuyển dụng của mình, Prisma ™, chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để quản lý các yêu cầu sàng lọc của bạn một cách an toàn và nhanh chóng thông qua nền tảng giao diện trong khi tránh các lưu lượng email.

Các chuyên gia sàng lọc của chúng tôi thực hiện một cách có hệ thống và triệt để việc tiếp cận điều tra và phỏng vấn kỹ lưỡng, có cấu trúc để đảm bảo rằng các sự kiện chi tiết được lưu lại, truyền tải và đánh giá. Các biện pháp này được tiến hành cho mọi loại kiểm tra cần thiết, cho từng sàng lọc lý lịch nhân viên do khách hàng gửi. Được thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của ngành, hệ thống Prisma sẽ tạo các báo cáo tự động.

Bảng điều khiển Prisma tạo điều kiện cho trạng thái thời gian thực của việc sàng lọc cho phép khách hàng đăng nhập vào hệ thống trực tuyến để theo dõi tiến trình mới nhất. Nền tảng này có một diễn đàn trò chuyện thảo luận trực tuyến cho phép khách hàng của chúng tôi liên lạc trực tiếp với các giám đốc điều hành tài khoản riêng của bạn.

Prisma được thiết kế với sự linh hoạt để theo kịp nhu cầu của khách hàng và công nghệ tiên tiến. Trình duyệt này cho phép khách hàng của chúng tôi dễ dàng quản lý sàng lọc công tác tuyển dụng của họ và sẵn sàng tích hợp với các hệ thống thông tin nhân sự hiện tại của họ.

Ngoài ra, Prisma ™ đã phát triển Cổng thông tin ứng tuyển để đơn giản hóa và mang lại sự minh bạch cho quy trình sàng lọc, nơi khách hàng có thể mời ứng viên gửi và tải lên thông tin.

PRISMA được thiết kế để cho phép khách hàng của chúng tôi:

  • Gửi các sàng lọc mới
  • Quản lý yêu cầu và theo dõi quá trình thông qua bảng điều khiển chuyên dụng
  • Tổng quan về tình trạng thời gian thực của các yêu cầu sàng lọc
  • Nhận báo cáo kiểm tra lý lịch có thể tải xuống
  • Sử dụng bảng thảo luận với giám đốc điều hành tài khoản của chúng tôi
  • Quyết định mức độ sàng lọc dựa trên các thỏa thuận hợp đồng được xác định trước
  • Kiểm tra dữ liệu lịch sử

Prisma sử dụng các tiêu chuẩn bảo mật để ngăn chặn mọi phơi bày các dữ liệu nhạy cảm, điều này bao gồm XSS và session management. Chúng tôi áp dụng các quy tắc kiểm tra an ninh và thường xuyên sử dụng threat modeling, phân tích rủi ro, phân tích thống kê và chữ ký số, cùng với những phương pháp khác.

Cổng thông tin ứng tuyển

Cổng thông tin ứng tuyển cho phép khách hàng của chúng tôi mời các ứng cử viên của họ điền thông tin dành cho mục đích sàng lọc. Thông qua cổng thông tin, các ứng cử viên của họ có thể trực tiếp tải lên các tài liệu và điền thông tin cần thiết. Tiếp theo các ứng viên có thể gửi nó sau khi ký vào mẫu đồng ý.

Cổng thông tin ứng tuyển hợp lý hóa quy trình hành chính và thu thập các tài liệu cần thiết. Mẫu chấp thuận được Integrity Asia quản lý cho phép bộ phận nhân sự tập trung vào các chức năng tuyển dụng và quản lý nhân tài cốt lõi.

Tích hợp API

Tích hợp API của chúng tôi cho phép Prisma ™ được bổ sung hoặc tích hợp thuận tiện vào việc sử dụng Hệ thống thông tin nhân sự của khách hàng. Các giải pháp tích hợp cốt lõi của chúng tôi cung cấp trải nghiệm người dùng liền mạch, trong đó khách hàng của chúng tôi có thể linh hoạt chỉ sử dụng một ứng dụng duy nhất bao gồm cả việc quản lý sàng lọc trước tuyển dụng.


Khách hàng tham khảo

Co-Learn - IQ Edukasi
NES-Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *