Quan hệ đối tác

Hợp tác với chúng tôi, phát triển doanh nghiệp của bạn

Integrity Asia mời tất cả các đối tác sàng lọc địa phương và toàn cầu hợp tác với chúng tôi. Phát triển doanh nghiệp của bạn với chuyên môn và công nghệ độc quyền của chúng tôi, bên cạnh những đổi mới liên tục và khả năng phát triển trong việc thực hiện các loại hình kiểm tra rộng rãi ở hơn 170 quốc gia.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm về các hỗ trợ và lợi ích giá trị gia tăng khi hợp tác với Integrity Asia.  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


  Các dịch vụ khác


  Khách hàng tham khảo

  Co-Learn - IQ Edukasi
  NES-Logo

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *