Kiểm tra sức khỏe & ma túy

Xét nghiệm sức khỏe và ma túy có thể là quy định của chính phủ hoặc là điều kiện tiên quyết cho các vị trí công việc nhất định. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để xét nghiệm ma túy nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức của bạn.

Xét nghiệm này để xác định ứng cử viên có liên quan đến việc lạm dụng ma túy hay không.

Kiểm tra này được tiến hành để kiểm tra sức khỏe của ứng viên. Ứng viên sẽ cần đến phòng thí nghiệm lâm sàng được chứng nhận và tiến hành kiểm tra dựa trên gói đã chọn.

Xét nghiệm ma túy

Xét nghiệm này để xác định ứng cử viên có liên quan đến việc lạm dụng ma túy hay không.

Kiểm tra sức khỏe

Kiểm tra này được tiến hành để kiểm tra sức khỏe của ứng viên. Ứng viên sẽ cần đến phòng thí nghiệm lâm sàng được chứng nhận và tiến hành kiểm tra dựa trên gói đã chọn.

Vùng phủ sóng

Nhập bên dưới để xem quốc gia nào có sẵn dịch vụ

Các dịch vụ khác


Khách hàng tham khảo

Co-Learn - IQ Edukasi
NES-Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *