Kiểm tra tài chính

Việc kiểm tra tài chính nhằm xác định bất kỳ những thông tin tài chính bất lợi tiềm tàng của ứng cử viên. Đây là điều kiện tiên quyết cho các vị trí có trách nhiệm tài chính cao. Việc này bao gồm kiểm tra tín dụng và phá sản.

Việc tìm kiếm này được tiến hành để xác định xem ứng viên có tham gia vào bất kỳ thủ tục phá sản nào với tư cách là bị đơn hay nguyên đơn hay không.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn ứng viên lấy báo cáo tín dụng của họ và sau đó sẽ cung cấp lý giải về kết quả.

Điểm tín dụng là một chỉ số thống kê của phòng tín dụng tóm tắt mức độ tín nhiệm và năng khiếu quản lý tiền của ứng viên. Thông qua dịch vụ Cho điểm tín dụng của chúng tôi, giờ đây bạn có thể nhanh chóng đánh giá nền tảng tài chính của ứng viên với kết quả tức thời.

Việc kiểm tra này được tiến hành với các cơ quan quản lý để xác định xem một cá nhân có tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể khiến họ không phù hợp với vị trí tài chính hay không.

Kiểm tra được tiến hành để thăm dò xem ứng viên có bất kỳ lịch sử cho vay sinh viên nào không.

Việc kiểm tra được tiến hành dựa trên cơ sở dữ liệu của các cơ quan theo luật định để xác định xem ứng viên có bất kỳ hồ sơ/ liên quan nào đến các vụ rửa tiền không.

Kiểm tra phá sản

Việc tìm kiếm này được tiến hành để xác định xem ứng viên có tham gia vào bất kỳ thủ tục phá sản nào với tư cách là bị đơn hay nguyên đơn hay không.

Kiểm tra tín dụng

Chúng tôi sẽ hướng dẫn ứng viên lấy báo cáo tín dụng của họ và sau đó sẽ cung cấp lý giải về kết quả.

Chấm điểm tín dụng

Điểm tín dụng là một chỉ số thống kê của phòng tín dụng tóm tắt mức độ tín nhiệm và năng khiếu quản lý tiền của ứng viên. Thông qua dịch vụ Cho điểm tín dụng của chúng tôi, giờ đây bạn có thể nhanh chóng đánh giá nền tảng tài chính của ứng viên với kết quả tức thời.

Kiểm tra quy định tài chính

Việc kiểm tra này được tiến hành với các cơ quan quản lý để xác định xem một cá nhân có tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể khiến họ không phù hợp với vị trí tài chính hay không.

Kiểm tra khoản vay sinh viên

Kiểm tra được tiến hành để thăm dò xem ứng viên có bất kỳ lịch sử cho vay sinh viên nào không.

Kiểm tra phòng chống rửa tiền

Việc kiểm tra được tiến hành dựa trên cơ sở dữ liệu của các cơ quan theo luật định để xác định xem ứng viên có bất kỳ hồ sơ/ liên quan nào đến các vụ rửa tiền không.

Vùng phủ sóng

Nhập bên dưới để xem quốc gia nào có sẵn dịch vụ

Các dịch vụ khác


Khách hàng tham khảo

Co-Learn - IQ Edukasi
NES-Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *