Các mục trọng tâm

Trình duyệt Prisma ™

Chúng tôi sử dụng công nghệ sàng lọc tiền tuyển dụng Prisma™ để cùng hợp tác với bạn quản lý các yêu cầu sàng lọc nhanh chóng và đảm bảo thông qua nền giao diện trong khi vẫn tránh được nhưng lưu lượng lớn email.

Cổng thông tin ứng tuyển

Chúng tôi cung cấp những phương pháp sàng lọc thông tin ứng viên rất rõ ràng và tiện dụng thông qua Cổng Thông tin Ứng Tuyển. Khách hàng có thể mời ứng viên điền vào, gửi đi và đăng lên các thông tin yêu cầu một cách dễ dàng thông qua việc ứng tuyển.

Hệ thống tích hợp API

Hệ thống API cho phép trình duyệt Prisma™ có thể dễ dàng thêm vào hoặc tích hợp vào việc sử dụng của các Hệ Thống Thông tin Nhân Sự của khách hàng. Các hướng giải quyết tích hợp trọng tâm của chúng tôi mang lại một trải nghiêm tuyệt vời cho người dùng.


Dịch vụ của chúng tôi.


Kiểm tra Nhận Dạng

Việc kiểm tra nhân thân giúp bạn an tâm rằng ứng viên mà bạn đang sàng lọc chính là người sẽ được tuyển dụng. Đọc thêm

Kiểm tra thông tin xác thực

Kiểm tra thông tin xác thực đóng vai trò là phương thức xác minh các khiếu nại thông tin xác thực, bao gồm kiểm tra trình độ giáo dục và kiểm tra trình độ chuyên môn. Đọc thêm

Kiểm tra Tài chính

Việc kiểm tra tài chính sẽ xác minh bất kỳ thông tin tài chính trái chiều nào của các ứng viên. Đây là một thủ tục tiên quyết cho các vị trí yêu cầu trách nhiệm cao về tài chính. Đọc thêm

Kiểm tra tính chính trực

Bước xác thực này là quan trọng nhằm giúp ngăn chặn việc tổ chức của bạn tuyển dụng phải những nhân viên không tuân thủ được giá trị của tổ chức bạn. Đọc thêm

Kiểm tra sức khỏe & ma túy

Các kiểm định về sức khỏe và xét nghiệm ma túy có thể là điều bắt buộc theo quy định của chính phủ hoặc là điều kiện tiên quyết trong việc tuyển dụng cho một số vị trí. Đọc thêm


Vì sao chọn chúng tôi


TAT cạnh tranh

Nhân viên chăm sóc khách hàng tận tâm

Kinh nghiệm từ năm 2001

Thành viên của tổ chức PBSA

Các giá trị của chúng tôi

Edouard HelfandManaging Director

Khách hàng tham khảo

Co-Learn - IQ Edukasi
NES-Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *