คำถามที่พบบ่อย


การตรวจสอบการประวัติการทำงานคือกระบวนการที่ประกอบด้วยการตรวจสอบข้อมูล, การตรวจสอบความถูกต้อง และการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและความซื่อสัตย์ของบุคคล โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถทำได้ทั้งในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาการจ้างงานและหลังจากการพิจารณาจ้างงานเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้มีการตรวจสอบเมื่อใด โดยขั้นตอนการตรวจสอบประวัติการทำงานนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การตรวจสอบประวัติการทำงานก่อนการจ้างงาน และการประเมินการทำงาน

การตรวจสอบประวัติการทำงานก่อนการจ้างงาน คือ กระบวนการตรวจสอบประวัติซึ่งทำในขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครก่อนการเริ่มงาน

การตรวจสอบการทำงาน คือ กระบวนการตรวจสอบประวัติหลังการจ้างงานไปแล้ว โดยมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเทียบเท่ากับการรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีของพนักงานในองค์กร (เช่น การประเมินการทำงานเป็นวาระ และการประเมินการทำงานรายปี)

การตรวจสอบประวัติผู้สมัครงานก่อนการจ้างงานเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณไม่เพียงปกป้ององค์กรคุณจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอันมาจากการจ้างงาน แต่ยังช่วยลดต้นทุนการจ้างงานและการคัดเลือกบุคลากรซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรอื่นขององค์กรโดยไม่จำเป็น การตรวจสอบประวัติก่อนการจ้างงานจะช่วยลดความเสี่ยงจากการจ้างงานอันเนื่องมาจากเป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงของผู้สมัครในการให้ข้อมูลอีกด้วย โดยจะเป็นการป้องกันผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้สมัครมีอิทธิพลต่อพนักงานขององค์กรคุณอีกด้วย การตรวจสอบประวัติก่อนการจ้างงานเป็นการปกป้องชื่อเสียงขององค์กรจากความเสื่อมเสียที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น การลงทุนเพื่อการตรวจสอบเพียงเล็กน้อยก็สามารถเกิดความแตกต่างอย่างยิ่งได้ในระยะยาว

หลังจากที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเพื่อทำงานในองค์กรของคุณแล้ว อาจจะมีกรณีที่เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพและความเที่ยงตรงของพนักงานเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอก นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการตรวจสอบการทำงานจึงมีความสำคัญ โดยเราจะตรวจสอบในประเด็นที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น เช่น ประวัติคดีอาญา สื่อออนไลน์ การทำธุรกรรม หรือชื่อเสียงและการยอมรับต่อบุคคลนั้นด้วย โดยเราจะรายงานให้คุณทราบเป็นระยะ กระบวนการตรวจสอบเช่นนี้คือแนวทางหนึ่งที่จะทำให้คุณมั่นใจว่าความเที่ยงตรงของพนักงานคุณจะได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอ

เวลาที่เหมาะสมอาจจะเป็นช่วงที่มีการคัดเลือกผู้สมัคร หรือหลังจากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและเริ่มทำงานแล้ว โดยไม่ว่าจะเป็นช่วงใด การตรวจสอบประวัติการทำงานก็จะเป็นประโยชน์ต่อคุณเสมอ

การตรวจสอบของเราครอบคลุมหลายด้าน เช่น การระบุตัวตนตามกฎหมาย การศึกษา การเงิน ความสุจริต และ ประวัติทางสุขภาพและการใช้สารเสพติด

บริการของเราครอบคลุมหลายประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย-แปซิฟิก ยุโรป และอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบในประเด็นเหล่านี้

การตรวจสอบประวิติการทำงานสามารถทำได้หลายรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกัน ทั้งโดยเปิดเผยและปิดลับ บริษัท Integrity มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบอยู่ในสำนักงานและในพื้นที่ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากผลการตรวจสอบที่ตรงเวลาและเชื่อถือได้

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ตรวจสอบด้านใด โดยเอกสารทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการตรวจสอบประวัติการทำงานอย่างแน่นอนประกอบด้วย บัตรประชาชน ประวัติโดยย่อ และหลักฐานทางการศึกษา

เวลาสำหรับการดำเนินการตรวจสอบตามคำขอ (หรือเรียกว่า SLA) อาจมีความแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของการตรวจสอบ และประเทศที่เกี่ยวกับการตรวจสอบนั้น คุณสามารถติดต่อเราโดยตรงทางอีเมล หรือโทรศัพท์เพื่อรับทราบข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติม

หลายองค์กรใช้บริการตรวจสอบประวัติการทำงานมานาน โดยผู้ใช้บริการของเรามาจากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย สถาบันการเงิน บริษัทน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมการผลิต บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า อุตสาหกรรมการบริการ องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และหน่วยงานที่รับดำเนินการสรรหาผู้บริหารให้กับองค์กร

คุณสามารถติดต่อเราผ่านอีเมล หรือโทรศัพท์ได้ โดยทีมงานที่รับผิดชอบของเรายินดีที่จะช่วยคุณ

บริการของเรา


การอ้างอิงของเรา

Co-Learn - IQ Edukasi
NES-Logo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *