Prisma Application

Ang Prisma ™ ay ang aming pre-employment screening na teknolohiya. Gamit ang teknolohiyang ito, makikipagtulungan kami sa inyo upang pamahalaan ang inyong mga screening request. Mabilis namin itong magagawa sa pamamagitan ng isang interface platform.

Ang aming mga dalubhasang screener ay sistematikong nagsasagawa ng isang lubusan at nakabalangkas na pagsisiyasat. Kasama dito ang pakikipagpanayam upang tiyak na detalyadong maitatala ang mga katotohanan. Ang mga hakbang na ito ay isinasagawa para sa bawat uri ng check at background screening ng empleyado na isinumite ng mga kliyente. Ang Prisma ay awtomatikong bubuo ng ulat alinsunod sa pinakamataas na antas ng kalidad sa industriya.

Sa pamamagitan ng Prisma dashboard, masusubaybayan ng mga kliyente ang kasalukuyang katayuan ng mga screening. Ang mga kliyente ay maaring mag-login sa online system at subaybayan ang progreso ng bawat screening. Ang platform ay mayroon ding online chat forum na maaring gamitin ng mga kliyente upang direktang makipag-usap sa aming mga dedikadong key account executive.

Ang Prisma ay dinisenyo na may kakayahang umangkop sa makabagong teknolohiya habang pinapanatili ang mga kahilingan ng mga kliyente. Sa tulong ng aplikasyong ito, madaling mapapamahalaan ng aming mga kliyente ang kanilang mga screening at agad nilang mapagsasama ang mga ito sa gamit nilang sistema sa human resources.

Bilang karagdagan impormasyon, ang Prisma ™ ay bumuo ng isang Applicant Portal upang gawing simple at malinaw ang proseso ng screening. Ang mga kliyente ay maaaring imbitahan ang kanilang mga kandidato na magsumite at mag-upload ng impormasyon gamit ang Applicant Portal.

Ang Prisma ay dinisenyo na may sumusunod na mga kakayahan. Ang mga kliyente ay maaring:

  • Magsumite ng mga bagong screening
  • Pamahalaan at i-follow-up ang proseso sa pamamagitan ng isang nakatuong dashboard
  • Pangkalahatang-ideya ng kasalukuyang katayuan ng mga screening
  • Paggamit ng mga discussion board sa pakikipagpanayam sa aming mga key account executive
  • Pagpapasya sa mga antas ng screening batay sa paunang natukoy na mga kasunduan sa kontrata
  • Pagkuha ng downloadable na mga ulat sa background screening
  • Pagsuri ng kasaysayang ng mga datos

Ang Prisma ay may sinusunod na mga pamantayang pangseguridad upang maiwasan ang anumang sensitibong pagkakalantad ng datos. Kasama nito ang Cross Site Scripting at Session Management. Naglalagay din kami ng mga security checkpoint at regular na gumagamit ng threat modeling, risk analysis, statistics analysis, digital signature at iba pa.

Applicant Portal

The Applicant Portal enables our clients to invite candidates to fill up information for screening purposes, upload the required information and submit all after signing the consent form.

The Applicant Portal streamlines the administrative process: collection of required documentation and information as well as consent form is managed by Integrity Asia instead of the HR department that can focus on its core recruitment and talent management functions.

API Integration

Sa pamamagitam ng API Integration, ang Prisma ™ at ang HR Information System ng kliyente ay madaling maipagsasama. Ang aming mga pangunahing solusyon sa integrasyon ay nagbibigay ng maayos na karanasan para sa mga gumagamit nito. Ang aming mga kliyente ay may kakayahang umangkop gamit lamang ang isang solong aplikasyon.


Mga saggunian

Co-Learn - IQ Edukasi
NES-Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *