Health & Drug Testing

Ang pagsusuri sa kalusugan at pag-screen sa droga ay maaaring maging mandato bilang bahagi ng regulasyon ng gobyerno o bilang isa sa mga kailangan para sa ilang mga posisyon sa trabaho. Nag-aalok kami ng mga customized na solusyon para sa drug test upang matugunan ang mga pangangailangan ng iyong organisasyon.

Isinasagawa ang test na ito upang matukoy kung ang kandidato ay kasangkot sa pag-gamit o pag- abuso ng droga.

Isinasagawa ang pagsusuring ito upang suriin ang kalusugan ng kandidato. Kailangang bisitahin ng kandidato ang isang sertipikadong klinika upang magsagawa ng checkup.

Drug Testing

Isinasagawa ang test na ito upang matukoy kung ang kandidato ay kasangkot sa pag-gamit o pag- abuso ng droga.

Medical Check-up

Isinasagawa ang pagsusuring ito upang suriin ang kalusugan ng kandidato. Kailangang bisitahin ng kandidato ang isang sertipikadong klinika upang magsagawa ng checkup.

Saklaw na lugar

Itype sa ibaba upang makita ang mga bansang saklaw ng aming serbsiyo

Iba pang mga serbisyo


Mga saggunian

Co-Learn - IQ Edukasi
NES-Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *