Credential Checks

The credential check serves as an authentication method for credential claims, which includes the educational qualification check and professional qualification check. The credential check allows you to comply with regulations while protecting your organization from dishonest individuals.

Isinasagawa ang Educational check upang mapatunayan kung ang diploma ng kandidato ay tunay at kung siya ay talagang nag-aral at nakapagtapos sa nasabing unibersidad. Karagdagang pagsusuri ay maaring isagawa sa pagpapatunay ng transcript ng kandidato.

Sinusuri ang mga impormasyon kaugnay sa posisyon ng kandidato, petsa ng simula at huling araw sa trabaho at dahilan sa pag-bitiw nito sa mga nakaraang posisyon. Para sa kasalukuyang trabaho, ang pagsusuri ay maingat at palihim na isinasagawa.

Isinasagawa ang pagsusuring ito upang mapatuyan ang mga propesyonal na sertipikasyon ng kandidato.

Ang lisensya sa pagmamaneho ng isang kandidato ay susuriin upang matukoy kung ang dokumento ay totoo.

Pagsusuri sa mga dokumento na nagpapahintulot sa isang indibidwal na makapagtrabaho.

Pagsusuri sa mga dokumento na nagpapahintulot sa isang indibidwal na manatili sa labas ng kanyang bansang pinagmulan.

Education Check

Isinasagawa ang Educational check upang mapatunayan kung ang diploma ng kandidato ay tunay at kung siya ay talagang nag-aral at nakapagtapos sa nasabing unibersidad. Karagdagang pagsusuri ay maaring isagawa sa pagpapatunay ng transcript ng kandidato.

Employment Check

Sinusuri ang mga impormasyon kaugnay sa posisyon ng kandidato, petsa ng simula at huling araw sa trabaho at dahilan sa pag-bitiw nito sa mga nakaraang posisyon. Para sa kasalukuyang trabaho, ang pagsusuri ay maingat at palihim na isinasagawa.

Professional Certification Check

Isinasagawa ang pagsusuring ito upang mapatuyan ang mga propesyonal na sertipikasyon ng kandidato.

Driving License Check

Ang lisensya sa pagmamaneho ng isang kandidato ay susuriin upang matukoy kung ang dokumento ay totoo.

Right to Work Check

Pagsusuri sa mga dokumento na nagpapahintulot sa isang indibidwal na makapagtrabaho.

Right to Stay Check

Pagsusuri sa mga dokumento na nagpapahintulot sa isang indibidwal na manatili sa labas ng kanyang bansang pinagmulan.

Saklaw na lugar

Type below to see which country is available for services

Iba pang mga serbisyo


Mga saggunian

Co-Learn - IQ Edukasi
NES-Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *