Mga pangunahing aplikasyon

Prisma ™ Application

Ang Prisma ™ ay ang aming pre-employment screening na teknolohiya. Gamit ang teknolohiyang ito, makikipagtulungan kami sa inyo upang pamahalaan ang inyong mga screening request. Mabilis namin itong maisasagawa sa pamamagitan ng isang interface platform.

Applicant Portal

Nag-aalok kami ng isang malinaw at madaling paraan ng background screening sa pamamagitan ng Applicant Portal. Ang kliyente ay maaaring mag-imbita ng mga kandidato upang punan, isumite at i-upload ang kinakailangang impormasyon.

API Integration

Sa pamamagitan ng aming API Integration, ang Prisma at ang HR Information Systems ng aming mga kliyente ay maaring pagsamahin. Ang aming pangunahing integrations solutions ay nagbibigay ng mainam na user experience.


Mga serbisyo


Identification Checks

Ang identification check ay isinasagawa upang matiyak na ang potensyal na kandidato na iyong sinisiyasat ay ang siya ring kandidatong iyong tatanggapin sa trabaho. Basahin

Credential Checks

Ang credential check ay nagsisilbing paraan upang masiguro ang mga kredensyal ng aplikante tulad ng edukasyon at propesyonal na kwalipikasyon nito. Basahin

Financial Checks

Isinasagawa ang financial check upang maisiwalat ang anumang masamang impormasyon pangpinasyal na kinasasangkutan ng aplikante. Ito ay isang pangunahing kondisyon para sa mga posisyong may kalakip na mataas na responsibilidad sangkot ang pananalapi. Basahin

Integrity Checks

Ang integrity check ay mahalaga upang maiwasan ang pagtanggap ng isang aplikanteng may salungat na paniniwala at layunin sa iyong organisasyon. Basahin

Health & Drug Testing

Ang pagsusuri sa kalusugan at pagscreen sa droga ay maaaring ipag-utos bilang bahagi ng regulasyon ng gobyerno o bilang isang kondisyon para sa ilang mga posisyon sa trabaho. Basahin


Ang aming mga kwalipikasyon


Competitive na TAT

Nakatuong mga Key Account Executive

Karanasan mula pa noong 2001

Miyembro ng PBSA

Ang aming integridad

Edouard HelfandManaging Director

Mga saggunian

Co-Learn - IQ Edukasi
NES-Logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *